สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้งานและการบำรุงรักษา รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG 3246ES

ปุ่มลดระดับสำรองสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้บันไดปีนทางขึ้นกระเช้า เมื่อต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)

วิธีการยืดชุดกระเช้า

1. เหยียบตัวปลดล็อกชุดเลื่อนกระเช้า ที่ลูกศรหมายเลข 2

2. ใช้มือจับที่ราวกระเช้า ดันไปในทิศทางด้านหน้า ให้ได้ระยะที่ต้องการและล็อกในตำแหน่งล็อกหมายเลข 3

วิธีการพับชุดราวกระเช้า

1. ทำปลดตัวล็อกตามหมายเลข 1 และ 2

2. ทำการพับราวกระเช้าตามลำดับหมายเลข

TIPS กลับไปที่รายการ
Top