สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การใช้งานและการบำรุงรักษา รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG 3246ES

ปุ่มลดระดับสำรองสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้บันไดปีนทางขึ้นกระเช้า เมื่อต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป) วิธีการยืดชุดกระเช้า 1. เหยียบตัวปลดล็อกชุดเลื่อนกระเช้า ที่ลูกศรหมายเลข 2 2. ใช้มือจับที่ราวกระเช้า ดันไปในทิศทางด้านหน้า ให้ได้ระยะที่ต้องการและล็อกในตำแหน่งล็อกหมายเลข 3 วิธีการพับชุดราวกระเช้า 1. ทำปลดตัวล็อกตามหมายเลข 1 และ 2 2. ทำการพับราวกระเช้าตามลำดับหมายเลข
TIPS กลับไปที่รายการ