สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

สำหรับงานภายในและภายนอก การใช้รถกระเช้าขากรรไกร JLG Indoor/Outdoor

ภายใน คือ พื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ลาดเอียง ภายนอก คือ พื้นที่ที่ค่อนข้างอันตราย ไม่ควรใช้งานตอนที่มีลมกรรโชก ฝนตก ในพื้นที่ลาดเอียง และขรุขระ

JLG รุ่น 3246ES

   สำหรับงานภายนอก : เลือก Zone A จะทำความสูงได้ 7.9m และรับน้ำหนักได้ 454 KG
   สำหรับงานภายใน : เลือก Zone B จะทำความสูงได้ 9.68m และรับน้ำหนักได้ 317 KG

JLG รุ่น 3246r

   สำหรับงานภายนอก : เลือก Outdoor จะทำความสูงได้ 9.75m และรับน้ำหนักได้ 230 KG
   สำหรับงานภายใน : เลือก Indoor จะทำความสูงได้ 9.75m และรับน้ำหนักได้ 320 KG


JLG รุ่น 4045r

   สำหรับงานภายนอก : เลือก Outdoor จะทำความสูงได้ 8.8m และรับน้ำหนักได้ 249 KG
   สำหรับงานภายใน : เลือก Indoor จะทำความสูงได้ 11.68m และรับน้ำหนักได้ 350 KG
หมายเหตุ : หากอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรเลือกโหมดภายใน จะสามารถใช้งานความสูงและน้ำหนักได้ 100% ตามเกณฑ์ และโหมดภายนอกมีการจำกัดการใช้งาน
TIPS กลับไปที่รายการ