สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มควบคุมรถลิฟท์กระเช้าแบบกรรไกร Genie Scissors Lift Smart Link

 1. ปุ่มเมนูย้อนกลับ
 2. ปุ่มเมนูขึ้น
 3. หนาจอแสดงสถานะต่างๆและชั่วโมงการทำงาน
 4. ปุ่มเมนูลง
 5. ปุ่มเมนูตกลง
 6. สวิทช์กุญแจเลือกการทำงาน
 7. ปุ่มสวิทช์ฉุกเฉิน
 8. เบรกเกอร์
 9. ปุ่มกดให้กระเช้าลง
 10. ปุ่มกดเพื่อให้กระเช้าทำงาน
 11. ปุ่มกดให้กระเช้าขึ้น
TIPS กลับไปที่รายการ