สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มควบคุม รถลิฟท์กระเช้าแบบกรรไกร JLG 3246ES

ปุ่มควบคุมด้านล่าง

1. สวิทช์กุญแจเลือกการคอนโทรล บนกระเช้า/ปิดเครื่อง/ที่ตัวลิฟท์ด้านล่าง

2. สวิทช์คอนโทรลการ ขึ้น/ลง ของกระเช้า

3. อีเมอร์เจนซี่ สต็อป

4. ไฟแสดงเตือนน้ำหนักเกิน

5. เบรกเกอร์ 10 A

6. ชั่วโมงการทำงาน

7. ไฟแสดงสถานะ ระดับแบตเตอรี่ / ข้อผิดพลาดของการชาร์จ

เมื่อต้องการควบคุมที่ด้านล่าง (Ground Control)

1. บิดหมุนสวิทช์กุญแจ (หมายเลข 1) จากตาแหน่ง OFF ไปยังด้านขวามือ (รูปฐานลิฟท์)

2. ดึงอีเมอร์เจนซี่ (หมายเลข 3) ขึ้น และดึงอีเมอร์เจนซี่ที่คอนโทรลบนกระเช้า

3. โยกสวิทช์หมายเลข 2 ในทิศทางโยกขึ้นเมื่อต้องการควบคุมให้กระเช้ายกสูงขึ้น หรือ โยกสวิทช์หมายเลข 2 ในทิศทางลงเมื่อต้องการบังคับให้กระเช้าลงมา

4. เมื่อเลิกใช้งานให้กดปุ่มฉุกเฉิน (หมายเลข 4) ลงเพื่อความปลอดภัย และบิดสวิทช์กุญแจ มาตำแหน่งปิด

TIPS กลับไปที่รายการ
Top