สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มควบคุม รถลิฟท์กระเช้าแบบกรรไกร JLG 3246ES

ปุ่มควบคุมด้านล่าง 1. สวิทช์กุญแจเลือกการคอนโทรล บนกระเช้า/ปิดเครื่อง/ที่ตัวลิฟท์ด้านล่าง 2. สวิทช์คอนโทรลการ ขึ้น/ลง ของกระเช้า 3. อีเมอร์เจนซี่ สต็อป 4. ไฟแสดงเตือนน้ำหนักเกิน 5. เบรกเกอร์ 10 A 6. ชั่วโมงการทำงาน 7. ไฟแสดงสถานะ ระดับแบตเตอรี่ / ข้อผิดพลาดของการชาร์จ เมื่อต้องการควบคุมที่ด้านล่าง (Ground Control) 1. บิดหมุนสวิทช์กุญแจ (หมายเลข 1) จากตาแหน่ง OFF ไปยังด้านขวามือ (รูปฐานลิฟท์) 2. ดึงอีเมอร์เจนซี่ (หมายเลข 3) ขึ้น และดึงอีเมอร์เจนซี่ที่คอนโทรลบนกระเช้า 3. โยกสวิทช์หมายเลข 2 ในทิศทางโยกขึ้นเมื่อต้องการควบคุมให้กระเช้ายกสูงขึ้น หรือ โยกสวิทช์หมายเลข 2 ในทิศทางลงเมื่อต้องการบังคับให้กระเช้าลงมา 4. เมื่อเลิกใช้งานให้กดปุ่มฉุกเฉิน (หมายเลข 4) ลงเพื่อความปลอดภัย และบิดสวิทช์กุญแจ มาตำแหน่งปิด
TIPS กลับไปที่รายการ