สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG3246ES

 1. ปุ่มเลือกการใช้งานภายใน/ภายนอก
 2. ไฟแสดงเลือกทางานภายใน (ไม่มีลม)
 3. ไฟแสดงเลือกทางานภายนอก (มีลม)
 4. ไฟสัญญาณเตือนระบบเครื่องผิดปกติ
 5. LCD แสดงระดับแบตเตอรี่
 6. ไฟเตือนเครื่องจักรอยู่ในทางลาดเอียง
 7. ไฟสัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน
 8. ปุ่มเลือกฟังก์ชั่นลิฟท์ หรือ ขับเคลื่อน
 9. ปุ่มแตร
 10. ปุ่มคอนโทรลเลี้ยว ซ้าย/ขวา
 11. จอยคอนโทรล ฟังก์ชั่น ลิฟท์/เคลื่อนที่
 12. สติกเกอร์บอกทิศทาง
 13. อีเมอร์เจนซี่ หยุดการทำงาน
 14. ปุ่มเริ่มการทำงาน
 15. ลำโพงสัญญาณเตือน
TIPS กลับไปที่รายการ