สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า รถกระเช้าขากรรไกร X-Lift รุ่น JLG3246ES

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า

1 ปุ่มเลือกการใช้งานภายใน/ภายนอก

2 ไฟแสดงเลือกทางานภายใน (ไม่มีลม)

3 ไฟแสดงเลือกทางานภายนอก (มีลม)

4 ไฟสัญญาณเตือนระบบเครื่องผิดปกติ

5 LCD แสดงระดับแบตเตอรี่

6 ไฟเตือนเครื่องจักรอยู่ในทางลาดเอียง

7 ไฟสัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน

8 ปุ่มเลือกฟังก์ชั่นลิฟท์ หรือ ขับเคลื่อน

9 ปุ่มแตร

10 ปุ่มคอนโทรลเลี้ยว ซ้าย/ขวา

11 จอยคอนโทรล ฟังก์ชั่น ลิฟท์/เคลื่อนที่

12 สติกเกอร์บอกทิศทาง

13 อีเมอร์เจนซี่ หยุดการทำงาน

14 ปุ่มเริ่มการทำงาน

15 ลำโพงสัญญาณเตือน

TIPS กลับไปที่รายการ
Top