สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนรถกระเช้าขากรรไกร Genie Scissors Lift

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า แบบที่ 1 แบบที่ 2 1. ปุ่มเปิดการทำงานของกระเช้าแบบช้า 2.สวิทช์ฉุกเฉิน 3. ปุ่มปิดการทำงานของกระเช้าแบบเร็ว 4. ปุ่มกดแตร x 5. ปุ่มเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ในระดับช้า 6. จอยบังคับการเคลื่อนที่ เดินหน้า/ถอยหลัง 7. ปุ่มบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา 8. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด 9. ปุ่มเลือกกระเช้ายกขึ้น 10. ปุ่มเลือกกระเช้าลดลง 17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด 16. จอยบังคับการเคลื่อนที่และบังคับกระเช้า 17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด 18. ปุ่มเลือกคอนโทรลการเคลื่อนที่
TIPS กลับไปที่รายการ