สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนรถกระเช้าขากรรไกร Genie Scissors Lift

1. ปุ่มเปิดการทำงานของกระเช้าแบบช้า
2. สวิทช์ฉุกเฉิน
3. ปุ่มปิดการทำงานของกระเช้าแบบเร็ว
4. ปุ่มกดแตร
5. ปุ่มเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ในระดับช้า
6. จอยบังคับการเคลื่อนที่ เดินหน้า/ถอยหลัง
7. ปุ่มบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา
8. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
9. ปุ่มเลือกกระเช้ายกขึ้น
10. ปุ่มเลือกกระเช้าลดลง
17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
16. จอยบังคับการเคลื่อนที่และบังคับกระเช้า
17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
18. ปุ่มเลือกคอนโทรลการเคลื่อนที่
TIPS กลับไปที่รายการ