สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ปุ่มและสวิทช์ควบคุมด้านบนรถกระเช้าขากรรไกร Genie Scissors Lift

ปุ่มคอนโทรลด้านบนกระเช้า แบบที่ 1 แบบที่ 2

1. ปุ่มเปิดการทำงานของกระเช้าแบบช้า

2.สวิทช์ฉุกเฉิน

3. ปุ่มปิดการทำงานของกระเช้าแบบเร็ว

4. ปุ่มกดแตร x

5. ปุ่มเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ในระดับช้า

6. จอยบังคับการเคลื่อนที่ เดินหน้า/ถอยหลัง

7. ปุ่มบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา

8. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด

9. ปุ่มเลือกกระเช้ายกขึ้น

10. ปุ่มเลือกกระเช้าลดลง

17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด

16. จอยบังคับการเคลื่อนที่และบังคับกระเช้า

17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด

18. ปุ่มเลือกคอนโทรลการเคลื่อนที่

TIPS กลับไปที่รายการ
Top