สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการใช้งาน Scissors Lift Sinoboom

ชุดควบคุมด้านล่าง
 1. เบรกเกอร์
 2. สวิทช์ หยุดการทำงานฉุกเฉิน
 3. ตำแหน่งปิดเครื่อง
 4. ตำแหน่งควบคุมบนกระเช้า
 5. สวิทช์ กุญแจ
 6. ตำแหน่งควบคุมที่ด้านล่าง
 7. กล่องความดุมด้านล่าง
 8. หน้าจอแสดงผลต่างๆ เช่า รุ่น ชั่วโมงการทํางาน,โค้ดท้องความผิดพลาดของเครื่อง
 9. ปุ่มเมนูกลับ
 10. ปุ่มเมนูขึ้น
 11. ปุ่มเริ่มการทํางานของกระเช้า
 12. ปุ่มควบคุมการลงของกระเช้า
 13. ปุ่มควบคุมการขึ้นของกระเช้า
 14. ปุ่มเมนูกลับ
 15. ปุ่มเมนูลง
ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า
 1. สวิทช์เลี้ยวขวา
 2. สวิทช์เลี้ยวซ้าย
 3. สวิทซ์เริ่มการทำงาน
 4. กระเช้าขึ้น
 5. กระเช้าลดระดับ
 6. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 7. เคลื่อนที่ถอยหลัง
 8. สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน
 9. หน้าจอแสดงผล
 10. ฟังก์ชันลิฟต์
 11. แตร
 12. เคลื่อนที่และเลี้ยว
 13. เคลื่อนที่เร็ว/ช้า
TIPS กลับไปที่รายการ