สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีปลดเบรกและปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินรถกระเช้าขากรรไกร Genie Scissors Lift

วิธีปลดเบรก

ตัวปลดเบรกนั้นจะอยู่ในตำแหน่งหลังลิฟท์กระเช้าหรือบริเวณบันไดที่จะขึ้นกระเช้า 
  1. กดปุ่ม โช้คสีดา
  2. ปั๊มโช้คสีแดงหลาย ๆ ครั้งจนเบรกปลดล็อคหรือจนปั๊มไม่เข้า
โดยสังเกตว่า เราสามารถเข็นลิฟท์ได้ เมื่อต้องการขับเคลื่อน สามารถใช้ลิฟท์กระเช้าได้ทันที โดยเบรกจะทำการล็อค โดยอัตโนมัติ หรือดึงปุ่มสีดำออกมา

ปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้ล้อเลี้ยวทางขวามือ เมื่อต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือ ใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)
TIPS กลับไปที่รายการ