สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีปลดเบรกและปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินรถกระเช้าขากรรไกร Genie Scissors Lift

วิธีปลดเบรก ตัวปลดเบรกนั้นจะอยู่ในตำแหน่งหลังลิฟท์กระเช้าหรือบริเวณ
บันไดที่จะขึ้นกระเช้า 1. กดปุ่ม โช้คสีดา 2. ปั๊มโช้คสีแดงหลาย ๆ ครั้งจนเบรกปลดล็อคหรือจนปั๊มไม่เข้า  โดยสังเกตว่า เราสามารถเข็นลิฟท์ได้ เมื่อต้องการขับเคลื่อน สามารถใช้ลิฟท์กระเช้าได้ทันที โดยเบรกจะทำการล็อค โดยอัตโนมัติ หรือดึงปุ่มสีดำออกมา ปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดึงก้านดึงสีแดงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้ล้อเลี้ยวทางขวามือ เมื่อต้องการลดระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือ ใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)
TIPS กลับไปที่รายการ