สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีใช้ Genie Scissors Lift และการแสดงของ Code CH Error

Ground Control หรือ G-Con คือ การบังคับจากด้านล่าง สามารถทำได้โดย
  1. ดึงปุ่ม E-Stop เข้าหาตัว
  2. บิดสวิทต์กุญแจไปทางสัญลักษณ์บังคับด้านล่าง
หมายเหตุ การบังคับด้านล่างไม่สามารถบังคับเดินหน้าถอยหลังได้ จะบังคับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้น
Platform Control หรือ P-Con คือ การบังคับจากด้านบนกระเช้า สามารถทำได้โดย
  1. ดึงปุ่ม E-Stop ที่ G-Con เข้าหาตัว
  2. บิดสวิทต์กุญแจไปทางสัญลักษณ์บังคับด้านบน
  3. ดึงปุ่ม E-Stop ที่ P-Con เข้าหาตัว
  4. กดปุ่มบังคับขึ้น/ลง หรือเดินหน้า/ถอยหลัง แล้วบังคับจอยสติ๊ก
ข้อควรระวัง หากบิดสวิตช์กุญแจเป็นการบังคับจากด้านล่างแต่ทํางานด้านบนกระเช้า จะมี Code CH แสดงที่หน้าจอ ให้บิดสวิตช์กุญแจเป็นบังคับจากด้านบน จึงจะทำงานได้ปกติ
TIPS กลับไปที่รายการ