สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เอกสารรับรอง “แบบรับรองเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง”

  • ในปัจจุบันเอกสารที่ใช้กับรถ Boom Lift , Scissor Lift และ Skymaster เปลี่ยนมาใช้เป็น “แบบรับรองเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง”แล้ว จากเดิมที่ใช้ เอกสาร ปจ.2 อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา
  • สามารถจัดทำเอกสารการตรวจสภาพรถที่รับรองโดยวิศวกรแทนได้ หมายเหตุ หากลูกค้าต้องการเอกสารรับรอง คจ.1 ซึ่งเอกสารสามารถใช้งานได้ 3 เดือน ทางโทเคนสามารถดำเนินการให้ได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เอกสารแนบส่งรถ

  • ทางโทเคนจะทำการตรวจเช็คสภาพรถและเช็คระบบการทำงานของรถทุกครั้ง พร้อมกับทำเอกสารแนบรูปถ่ายสภาพรถ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ส่งมอบให้กับลูกค้าในวันที่ส่งรถ
TIPS กลับไปที่รายการ