วิธีเข้าโกดัง

2018-02-01

รถบรรทุกสะพานท้ายลาดหางปลา สามารถส่งรถ Boom Lift เข้ามาทำงานในโกดังได้