สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Boom 9M VS Mast 8M

ข้อแตกต่างระหว่างบูมลิฟท์และแมสบูม คือ 1. ความสูงถึงพื้นกระเช้า (Working Height) แมสลิฟท์ 8.3 เมตร / บูมลิฟท์ 8.89 เมตร 2. ขนาดความกว้างตัวรถ แมสลิฟท์ 0.99 เมตร / บูมลิฟท์ 1.19 เมตร 3. รัศมีการทำงาน แมสลิฟท์ 3.3 เมตร / บูมลิฟท์ 6.25 เมตร 4. น้ำหนัก แมสลิฟท์ 2678 กก. / บูมลิฟท์ 6450 กก. 5. วงเลี้ยวด้านใน (Turning radius – inside) แมสลิฟท์ 0 เมตร / บูมลิฟท์ 1.65 เมตร หากหน้างานของลูกค้ามีรัศมีการทำงาน (Working Radius) มากกว่า 3 เมตร แนะนำให้ใช้บูมลิฟท์ หากไม่เกิน 3 เมตร แนะนำเป็นแมสบูม ซึ่งเหมาะสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่ทางเดินแคบ หรือในห้างสรรพสินค้าที่พื้นมีการจำกัดน้ำหนัก และใช้วงเลี้ยวของรถไม่มาก
TIPS กลับไปที่รายการ