TOKEN THAILAND > บัญชีคำศัพท์ / Dictionary > Boom Lift > Platform Rotation หมุนกระเช้า

Platform Rotation หมุนกระเช้า

ควบคุมการสวิงกระเช้า