TOKEN THAILAND > บัญชีคำศัพท์ / Dictionary > Scissors Lift > X Lift ลิฟท์กระเช้าแบบขากรรไกร

X Lift ลิฟท์กระเช้าแบบขากรรไกร

ชื่อรถยกในการทำงานที่สุง ลักษณะคล้ายกับกรรไกร