ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การบังคับบูมลิฟท์

Machine: Boom Lift 16m Z60DC
Work Place: พระราม4 กรุงเทพมหานคร
Date: Apr 2022
Purpose: งานติดสติ๊กเกอร์
Feedback: ตัวกระเช้าบูมลิฟท์สามารถรับน้ำหนักได้ 227 กก. รวมคนขึ้นทำงานสองคนและวัสดุก่อสร้าง การบังคับบูมลิฟท์จะมีปุ่มควบคุมซึ่งจะอยู่บนกระเช้า และควบคุมการหมุนได้จากด้านล่าง ถึงแม้ว่าลูกค้าจะใช้บริการคนควบคุมกระเช้าจากโทเคน แต่การใช้งานส่วนใหญ่ของลูกค้าต้องใช้คนทำงานบนกระเช้า 2 คน และคนควบคุมกระเช้าของโทเคนควบคุมอยู่ที่ด่านล่าง
Comment: ดังนั้นทางเราจึงขอแนะนำให้ลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการใช้งาน โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่โทเคน หรือสามารถอบรมที่หน้างานได้ในวันส่งรถ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนควบคุมกระเช้า อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะการใช้งานของลูกค้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/