ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การป้องกันกระเช้าไม่ให้เปื้อน

Machine: Scissors Lift Sinoboom 4647
Work Place: ราชบุรี
Date: Oct 2022
Purpose: ทำสีเครน (Overhead Crane)
Feedback: เมื่อลูกค้ามีการเช่ารถกับทางโทเคน ทางเรามีการตรวจสอบและเช็คสภาพรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยทางทีมช่างจะมีการถ่ายภาพแนบลงไปในใบส่งรถ (Delivery Slip) จากนั้นขนส่งจะเช็คสภาพรถพร้อมลูกค้าในว่นส่งรถและลงนามรับทราบโดยลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจึงมีการใช้ผ้าใบคุมกระเช้าสำหรับงานทาสี งานซิลิโคน งานซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อป้องความเสียหายของกระเช้าที่อาจจะเกิดขึ้น
Comment: ดังนั้นเมื่อลูกค้าส่งรถคืนให้ทางโทเคน หากทางเราตรวจสอบสภาพของรถ และพบว่ามีรอยเปื้อนสี ซิลิโคน หรือซีเมนต์ ทางเราขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-10,000 บาท
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/