ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การย้ายสถานที่

Machine: Genie Scissors Lift GS3246
Work Place: ระยอง
Date: Nov 2021
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback: ลูกค้าเช่ารถรายเดือนและต้องการย้ายพื้นที่การทำงานระหว่างการเช่า
Comment: เมื่อใกล้กำหนดระยะเวลาการเช่าเจ้าหน้าที่ประสานงานจะแจ้งเตือนการครบกำหนดของรถแต่ละคันเพื่อให้ทางลูกค้าประเมินหน้างานว่าจะเช่าต่อเนื่องหรือคืนรถเพื่อทำการจัดคิวขนส่ง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/