ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การรับน้ำหนักของ X-Lift

Machine: Scissors Lift JLG R4045
Work Place: ชลบุรี
Date: Mar 2023
Purpose: ติดตั้งชั้นวางของในคลังสินค้า
Feedback: มีลูกค้าบางท่านสไลด์พื้นที่ทำงานออกด้านข้าง และปล่อยให้พื้นของกระเช้าโล่งเพราะใช้งานง่าย หากดูจากรูปนี้พื้นที่ที่สไลด์ออกไม่มีแขนรูปตัว X อยู่ใต้พื้นยื่นออกมาจากสไลด์โดยตรง และอาจทำให้บาลานซ์ของกระเช้าไม่มั่นคง
Comment: ดังนั้น วิธีการใช้งานระบุอย่างชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำหากน้ำหนักตรงพื้นที่สไลด์ออกเกิน 113 กก. ผู้ใช้งานควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/