ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การเข้าซ่อมที่ไซต์งาน

Machine: JLG Scissors Lift 12m 4045R
Work Place: สมุทรปราการ
Date: May 2023
Purpose: การเข้าซ่อมที่ไซต์งาน
Feedback: ในปีที่ผ่านมาช่วงหลังสงกรานต์ลูกค้าจะเช่ารถกระเช้าน้อยลง แต่ปีนี้มีลูกค้าใช้รถค่อนข้างมาก ทีมเซอร์วิสของเราแบ่งออกเป็นสามทีม ซึ่งดำเนินงานที่ไซต์และบริษัทฯ ทางเราอาจไม่สามารถส่งช่างเข้าไซต์งานได้ทันทีเมื่อลูกค้าแจ้งรถเสียและให้เข้าซ่อมแบบกะทันหัน
Comment: ครั้งนี้มีลูกค้าของเราแจ้งรถกระเช้าขากรรไกร 12 ม. ไม่สามารถยกขึ้นได้เนื่องจากการทำงานของเซ็นเซอร์ผิดพลาด ดังนั้นผู้บริหารของโทเคนซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จึงไปที่ไซต์งานและดำเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจในวิธีการซ่อมของบริษัทที่บริการอย่างรวดเร็ว และลูกค้าได้มีการเช่ารถเพิ่มอีก 1 คันด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/