ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การเพิ่มพื้นที่กระเช้าขากรรไกร

Machine: Genie JLG Scissors Lift
Work Place: สระบุรี
Date: Jun 2022
Purpose: งานติดตั้งวัสดุสำหรับทำผนัง
Feedback: เมื่อลูกค้าต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับยืนหรือวางสิ่งของบนกระเช้า ลูกค้าสามารถทำได้โดยสไลด์พื้นที่กระเช้าออก อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงน้ำหนักของพื้นที่กระเช้าที่สไลด์ออกมา หากมีน้ำหนักเกินพื้นที่กระเช้าที่สไลด์ออกอาจร่วงหล่นหรือพลิกคว่ำได้
Comment: ลิฟต์กระเช้าขากรรไกรจะรับน้ำหนักได้ระหว่าง 200 ถึง 350 กก. แต่ส่วนของพื้นที่กระเช้าที่สไลด์ออก จะรับน้ำหนักได้เพียง 113 กก. เท่านั้น โดยหากลูกค้าบรรทุกสิ่งของหรือให้คนยืนทำงานในส่วนพื้นที่ที่กระเช้าที่สไลด์ออกเกิน 113 กก. อาจทำให้เกินอบัติเหตุได้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/