ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้งานขากรรไกร 6 เมตร (1930ES)

Machine: JLG Scissors Lift 1930ES
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Mar 2022
Purpose: งานบำรุงรักษา ในคลังสินค้า
Feedback: ขากรรไกร 6 เมตร รุ่น 1930ES แม้ว่าเครื่องจะมีขนาดเล็ก แต่ยังคงใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันกับตัวขากรรไกร 10 เมตร ดังนั้นแบตเตอรี่จึงสามารถใช้งานได้นาน เทียบเท่ากับตัวขากรรไกร 10 เมตร
Comment: นอกจากนี้ ตัวรถยังมีขนาดกะทัดรัด มีความกว้างเพียง 80 ซม. และยังใช้งานได้ดีในที่แคบ ใช้พื้นที่สำหรับวงเลี้ยวด้านนอกเพียงแค่ 1.6 เมตร และวงเลี้ยวด้านในเล็กน้อย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/