ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้บูมลิฟท์ 24 เมตร ในพื้นที่ปิด

Machine: Boom Lift Genie Z80/60
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jul 2022
Purpose: การใช้บูมลิฟท์ 24 เมตร ในพื้นที่ภายในมีสภาพอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท
Feedback: ที่ผ่านมามีลูกค้าของโทเคนเช่าบูมลิฟท์ 24 เมตร พร้อมคนขับ โดยพื้นที่หน้างานเป็นพื้นที่ภายในมีสภาพอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท ซึ่งบูมลิฟท์ 24 เมตรนี้ไม่มีหม้อน้ำจึงทำให้เครื่องร้อนเร็วกว่าปกติ คนขับของเราจึงทำการระบายความร้อนด้วยการเปิดฝาเครื่องยนต์เพื่อให้ลมร้อนระบายออกและปรับเป็นใช้โหมดเต่า
Comment: ผู้ผลิตบูมลิฟท์ 24 เมตรนี้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นแบรนด์ทางฝั่งตะวันตกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่เขตร้อน เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ทางคนขับของโทเคนจึงต้องคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไขไม่ให้เครื่องร้อนจนเกินไป โดยผู้ใช้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นทางเราจึงแนะนำให้ลูกค้าเช่ารถพร้อมคนขับซึ่งจะปลอดภัยกว่าและช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/