ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้เครนยกรถกระเช้า

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600 Scissors Lift JLG 3246ES
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2021
Purpose: งานก่อสร้างอาคารใหม่
Feedback: ลูกค้าต้องการสเปคและรายละเอียดของตัวรถเพื่อให้วิศวกรคำนวนรถเครนใหญ่ที่จะยกเพื่อนำรถขึ้นตำแหน่งที่ทำงาน
Comment: พนักงานโทเคนจัดส่งรายละเอียดของตัวรถพร้อมแนะนำอธิบายวิธีการใช้เครนใหญ่ยกรถเพื่อนำรถขึ้นตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการทำงานร่วมกับวิศวกรเพื่อให่เกิดความปลอดภัยสูงสุด
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/