ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้ X-Lift รุ่น 1932r แทน Personal lift

Machine: JLG Scissors Lift 1932r
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Apr 2022
Purpose: งานเชื่อม
Feedback: ข้อดีของ Personal Lift คือน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก กว้างเพียง 74 ซม. แต่การขึ้นใช้งานบนกระเช้าสามารถขึ้นได้คนเดียว อีกทั้งยังต้องใช้แรงคนในการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง
Comment: ทางโทเคนขอแนะนำขากรรไกร รุ่น 1932r ให้กับลูกค้า ด้วยความกว้างเพียง 81 ซม. ยาว 174 ซม. และน้ำหนัก 1193 กก. และตัวกระเช้าสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึงสองคน (250 kg) จึงเหมาะกับการทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กและนำมาใช้งานแทน Personal Lift ได้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/