ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อควรระวัง สำหรับขากรรไกร 14 เมตร

Machine: Sinoboom Scissors Lift 14m 4647
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Apr 2023
Purpose: ข้อควรระวังสำหรับลิฟท์ขากรรไกร 14 เมตร
Feedback: โทเคนมี SINOBOOM ลิฟท์ขากรรไกร 14M (ความสูงในการทำงาน 16M) ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป BSI (British Standards Institute) และ CE Mark ที่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศสมาชิกยุโรป
Comment: อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีอุบัติเหตุจากลิฟท์ขากรรไกรเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อควรระวังในการใช้งาน ดังต่อไปนี้ (1) ใช้ภายในอาคาร (2) เก็บกระเช้าลงขณะเคลื่อนที่ และ (3) ห้ามใช้บนทางลาดเอียง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/