ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อดีของรถกระเช้าบูมลิฟท์

Machine: Boom Lift 18m JLGE450AJ
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Oct 2022
Purpose: งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
Feedback: ความสามารถของบูมลิฟท์คือสามารถยื่นบูมไปในแนวทแยงเพื่อทำงานข้ามสิ่งกีดขวางได้ เช่นในพื้นที่การทำงานสำหรับไซต์ที่มีที่พื้นที่จอดรถ พื้นที่จัดเก็บวัสดุ พื้นที่ที่เป็นลานน้ำพุ หรือเครื่องจักรสำหรับสายการผลิต เป็นต้น
Comment: ดังนั้นลูกค้าจำเป็นต้องประเมินจุดการทำงานโดยมีจุดสำคัญสองประการคือความสูงในการทำงาน (Working Height) และรัศมีการทำงาน (Working Radius) ซึ่งรัศมีการทำงาน คือระยะที่สามารถยืดบูมในแนวนอน ตัวอย่างเช่น รัศมีการทำงานคือ 6.25 ม. ความสูงการทำงานสูงสุด 9 ม. รัศมีการทำงานคือ 7.65 ม. ความสูงการทำงานสูงสุด 14 ม. และรัศมีการทำงานคือ 11.15 ม. ความสูงการทำงานสูงสุด 18 ม. เป็นต้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/