ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อเสนอพิเศษราคาเช่าแบบรายปี

Machine: JLG Scissors Lift 4045r
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: May 2022
Purpose: ข้อเสนอพิเศษราคาเช่าแบบรายปี
Feedback: ทางโทเคนได้รับการติดต่อสอบถามการซื้อรถจากลูกค้าหลายท่าน โดยลูกค้าบางคนคิดว่าการซื้อดีกว่าการเช่าใช้งาน ทางเราจึงเสนอให้ลูกค้าเช่าแบบรายปีในราคาที่ต่อรองได้ซึ่งจะมีราคาค่าเช่าที่ถูกกว่ารายเดือน
Comment: เนื่องจากรถบูมลิฟท์และรถกระเช้าขากรรไกรมีขนาดเล็กกว่ารถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์มาก และต้องมีการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดมอเตอร์ เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ท่อยาง แบตเตอรี่ และยาง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าหากซื้อมาใช้งานเอง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/