ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ค่าขนส่งพิเศษ (เช่าบูมลิฟท์+ขากรรไกร)

Machine: Boom Lift 14m *W.H 16m) JLGE450AJ / Scissors Lift Sinoboom 14m (W.H 16m)
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Apr 2023
Purpose: ค่าขนส่งพิเศษ กรณีเช่าบูมลิฟท์+ขากรรไกร
Feedback: หากลุกค้าเช่าบูมลิฟท์และลิฟท์กรรไกรพร้อมกัน ทางโทเคนจะจัดส่งให้โดยคิดค่าจัดส่งจากราคาปกติบวกเพิ่มเพียง 500 บาท เช่น ค่าจัดส่งสำหรับบูมลิฟท์คือ 1,500 บาท + ขากรรไกรคือ 500 บาท = 2,000 บาท ต่อเที่ยว โดยต้องส่งและรับกลับพร้อมกันเท่านั้น
Comment: แต่การจัดส่งจะจำกัดเฉพาะบูมลิฟท์ตั้งแต่ 9 ม. ถึง 18 ม.(บางรุ่น) และไม่สามารถส่งรวมกับ 24 ม.ได้ ดังนั้นหากลูกค้าต้องการส่งคืนรถไม่พร้อมกัน จะมีการเรียกเก็บค่าขนส่งแยกต่างหาก
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/