ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดตั้ง/ตกแต่งไฟ สำหรับศูนย์การค้าในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jan 2023
Purpose: ติดตั้ง/ตกแต่งไฟ สำหรับศูนย์การค้าในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน
Feedback: โทเคนขอสวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่าน ในปีนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปลี่ยนจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายให้เป็นโรคประจำถิ่น ซึงประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศได้ และมีแนวโน้มความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น
Comment: ดังนั้นผู้ประกอบการห้างร้านต่าง ๆ จึงมีการใช้บูมลิฟท์ 14 เมตร สำหรับการตกแต่งตามป้ายหรือประตูทางเข้า-ออก ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ หรือการทำความสะอาดสำหรับปั๊ม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน เป็นต้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/