ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ปรับองศาตัวรถ

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Nov 2021
Purpose: งานซ่อมหลังคาภายในโกดัง
Feedback: ลูกค้าหลายๆที่มีพื้นที่ทำงานโครงหลังคามีความจำเป็นต้องหมุนองศากระเช้าไปด้านข้างเพื่อเข้าทำงาน
Comment: การทำงานของบูมลิฟท์ถ้าลักษณะการทำงานที่หมุนตัวรถเกิน 180องศา ระบบการทำงานของรถจะล็อคล้อทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/