ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

มาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

Machine: Boom Lift Genie Z80/60
Work Place: นครปฐม
Date: Oct 2022
Purpose: งานบำรุงรักษาป้ายของปั๊มน้ำมัน
Feedback: มาตรฐานความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันมีความเข้มงวดมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงเพราะมีวัตถุไวไฟ จึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และพื้นที่การทำงานต้องล้อมรอบไปด้วยรั้วเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทำงาน
Comment: บางครั้งความเสียหายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ทำงานไม่เพียงพอ ทางโทเคนขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากคนงานทำเครื่องมือตกหล่อนจากบนกระเช้า กระจกหน้าต่างได้รับความเสียหาย หรือต้นไม้โค่นล้มชนกับยานพาหนะในพื้นที่การทำงานและชิ้นส่วนต่างๆ ชำรุด เป็นต้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/