ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ยางบูมลิฟท์และขากรรไกร

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: ปทุมธานี
Date: Jan 2022
Purpose: งานเดินท่อรางไฟภายในโรงงาน
Feedback: ผู้ใช้รถหลายๆเจ้าเข้าใจผิดคิดว่ายางบูมลิฟท์แบนและแจ้งมาให้ส่งทีมช่างไปเติมอยู่เป็นประจำ
Comment: ยางบูมลิฟท์และขากรรไกร เป็นยางโฟม/ยางเรซิน ซึ่งจะไม่สามารถเติมลมเหมือนอย่างรถยนต์ทั่วๆไป เมื่อลูกค้าเอารถไปทำงานที่ไซต์งานต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ให้ยางฉีกขาดและให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/