ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถเปื้อนสี/ซิลิโคน จากการใช้งาน

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Dec 2022
Purpose: ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ดูแลบำรุงรักษา เมื่อนำรถไปใช้สำหรับงานทาสีหรือซิลิโคน
Feedback: ช่วงนี้ตลาดที่ให้บริการเช่ารถกระเช้าในประเทศไทยเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวและราคาเช่าลดลง ดังนั้นหากตัวรถเปื้อนสีหรือซิลิโคน ทางเราต้องขอให้ลูกค้าชำระค่าซ่อมหลังจากตรวจสอบรถเมื่อส่งมอบและส่งคืน
Comment: หากลูกค้าเช่ารถไปใช้สำหรับงานทาสีหรือซิลิโคน ควรรักษาและป้องกันไม่ให้สีเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นที่ตัว Platform, Boom หรือตรง Turntable โปรดทราบว่าหากมีรอยเปื้อนเมื่อทำการส่งคืนรถลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษา
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/