ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถกระเช้าและรถเครน

Machine: Genie Z45 DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Sep 2021
Purpose: งานติดตั้งรางประตูโรงงาน
Feedback: ลูกค้าต้องการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของคนและอุปกรณ์ที่จะนำขึ้นติดตั้งที่สูง
Comment: จากภาพจะเห็นได้ใช้ว่าลูกค้ามองเห็นและเลือกใช้งานของรถให้เหมาะสมกับกับชิ้นงานที่จะติดตั้งบนที่สูง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/