ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ระยะเวลาจำกัดในการทำงาน

Machine: Scissors lift JLG 3246R Genie GS3246
Work Place: พญาไท กรุงเทพมหานคร
Date: Oct 2022
Purpose: งานโครงสร้างอาคาร
Feedback: ลูกค้าบางรายของเรามีระยะเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างจำกัด และต้องการทำงานให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาสั้นๆ
Comment: สำหรับราคาของเรานอกเหนือจากรายวัน (1-3 วัน) ยังมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการเช่ารถมากกว่า 3 วัน ได้แก่ 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 วัน และรายเดือน (30 วัน) เพื่อให้ทางลูกค้าพิจารณาตามความเหมาะสม ตามระยะเวลาการทำงานที่จำกัดและขอบเขตการทำงานของลูกค้า
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/