ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ฤดูฝน

Machine: Genie Boom Lift Z30 DC
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Sep 2021
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคาร
Feedback: ช่วงนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับการทำงานภายนอกซึ่งมีฝนตกตลอด แต่ลูกค้าที่ทำงานภายในก็คงใช้บริการรถกระเช้าของทางโทเคนได้ตามปกติ
Comment: ในช่วงดูฝนปัญหาที่ทางโทเคนพบเกี่ยวกับรถบูมลิฟท์ก็คือน้ำเข้ามอเตอร์ถึงแม้ว่าลูกค้าจะทำงานภายในอาคารแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของการทำงานของรถโดยวิ่งผ่านถนนที่มีน้ำขังทำให้มีโอกาสที่น้ำจะเข้าสู่มอเตอร์ได้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/