ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

สิ่งรบกวนหน้างาน

Machine: Genie Boom Lift Z60/34 DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Nov 2021
Purpose: งานปรับโครงสร้างอาคารเก่า
Feedback: ลูกค้าส่งภาพหน้างานมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินเรื่องการใช้รถเนื่องจากมีสิ่งรบกวนหน้างานจำนวนมาก
Comment: โทเคนแนะนำรถ รุ่น Genie Z60 เพื่อตอบสนองความต้องการทางลูกค้าเพราะตัวรถสามารถหักหลบสิ่งรบกวนหน้างานได้เป็นอย่างดี เช่น สายไฟ สายโทรศัพท์ หรือป้ายต่างๆที่หน้างานส่งภาพมา
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/