ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

สิ้นสุดฤดูฝน ลูกค้าต้องการใช้รถมากขึ้น

Machine: Boom Lift 24m Genie Z80
Work Place: อยุธยา
Date: Nov 2022
Purpose: สิ้นสุดฤดูฝน ลูกค้าต้องการใช้รถมากขึ้น
Feedback: ปกติแล้วฤดูฝนของไทยจะไม่ค่อยตกในเดือนพฤศจิกายน แต่ช่วงเดือนดังกล่าวฝนตกหนักตั้งแต่เย็นจนถึงกลางคืน และได้รับผลกระทบจากมรสุมพายุที่พัดปกคลุมมาถึงประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่
Comment: ทางเราได้รับแจ้งจากลูกค้าหลายท่ายว่ามีความต้องการใช้รถเร่งด่วนหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ฝนหยุดตกแล้วในช่วงปลายปี ทางโทเคนมีการสั่งซื้อรถเพิ่มเพื่องรองรับการใช้งานเนื่องจากมีลูกค้าต้องการใช้งานจำนวนมาก ดังนั้นกรุณาแจ้งทางเราล่วงหน้า 2-3 วันหากต้องการใช้รถ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/