ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ห้ามใช้รถขณะฝนตกหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

Machine: Boom Lift Genie Z45
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: May 2022
Purpose: ห้ามใช้รถขณะฝนตกหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
Feedback: ทางโทเคนได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ารถบูมลิฟท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทางเราจึงส่งช่างเข้าไซต์งานเพื่อตรวจเช็คและพบว่ามอเตอร์เต็มไปด้วยน้ำ เพราะเมื่อมอเตอร์มีการขับเคลื่อน ช่องระบายอากาศและความร้อนจะเริ่มทำงาน อาจทำให้มีน้ำเข้าได้
Comment: ดังนั้นทางเราไม่แนะนำให้ใช้งานรถขณะที่มีฝนตกหนัก หรือขับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เพราะน้ำอาจเข้าไปในมอเตอร์ทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม ซึ่งอาจมีราคาสูงถึง 1 แสนบาท
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/