ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับทำงานบนที่สูง

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Nov 2022
Purpose: อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับทำงานบนที่สูง
Feedback: ครั้งนี้ลูกค้าได้เช่ารถบูมลิฟท์ 18 ม. พร้อมคนขับ เพื่อติดป้ายโฆษณาที่กระจกหน้าต่าง โดยการแต่งกายมีการสวมหมวกนิรภัย ใส่รองเท้านิรภัย รัดเข็มขัดนิรภัย และใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ซึ่งตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย
Comment: ถึงแม้ลูกค้าจะเช่ารถหร้อมคนขับ แต่ลูกค้าบางรายแต่งกายไม่เหมาะสมมีการสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะหรือมีการดื่มแอลกอฮอล์ ทางโทเคนขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินงานเนื่องจากลูกค้าละเมิดกฏมาตรฐานความปลอดภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/