ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เก็บบูมลงเมื่อขับในทางลาด

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2022
Purpose: เก็บบูมลงเมื่อขับในทางลาด
Feedback: คำถามที่พบบ่อยจากลูกค้าของเรา คือ รถไม่สามารถขับเคลื่อนบนทางลาดเอียงและเคลื่อนที่ช้า โดยเมื่อทางเราตรวจสอบพบว่าลูกค้าเก็บบูมลงไม่สุดในขณะที่เคลื่อนที่ ดังนั้นทางเราขอแจ้งว่า สามารถยกบูมขึ้นและขับได้ แต่ความเร็วจะช้าลงและทำให้ใช้พลังงานค่อนข้างมาก
Comment: จากรูปจะพบว่าบูมยังลดลงมาไม่สุดทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนไปบนทางลาดเอียง และความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าลง จึงแนะนำให้ลูกค้าเก็บบูมลงมาให้จนสุดและทำการบังคับอีกครั้ง
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/