ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เมื่อสกรูติดอยู่ที่ยางของบูมลิฟท์

Machine: Boom Lift Genie JLG
Work Place: สำนักงานใหญ่ บริษัท โทเคน (ประเทศไทย) จำกัด
Date: Apr 2022
Purpose: ยางบูมลิฟท์มีสกรู
Feedback: หากยางล้อรถของบูมลิฟท์ยางแบน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้รถล้มได้ ดังนั้นแทนที่จะใช้ยางแบบทั่วไปซึ่งมีอากาศในยางล้อ แต่สำหรับยางล้อบูมลิฟท์จะเติมด้วยยูรีเทนเรซินแทน จึงทำให้ยางไม่แบนและสามารถป้องกันอุบัติเหตุการล้มได้
Comment: ดังนั้นหากมีการเหยียบสกรูบนพื้นและมีสกรูติดที่ล้อยาง ก็ยังสามารถใช้งานรถได้ปกติ โดยวิธีบำรุงรักษาสามารถทำได้เมื่อดึงสกรูออกมาจากนั้นเจาะรูยางและใส่ยูรีเทนเรซินเข้าไปและปิดด้วยสกรู
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/