ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เริ่มให้เช่า X-Lift 8m (รับน้ำหนักได้ 454kg)

Machine: Scissors Lift 3246ES Zone A 7.9m 454Kg
Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Dec 2023
Purpose: เริ่มให้เช่า X-Lift 8m (รับน้ำหนักได้ 454กก.)
Feedback: เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทางเราได้ตัดสินใจเปิดตัวให้เช่า X-Lift 8m ลิฟต์แบบขากรรไกร รุ่น 3246R มีความสูง 7.9 เมตร (Platform) และกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 454 กิโลกรัม
Comment: ปัจจุบันราคาค่าเช่าระหว่างลิฟต์กรรไกร 8 ม. และ 10 ม. ราคาเท่ากัน หากลูกค้าต้องการกระเช้าที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 454 กก. โปรดพิจารณาใช้ลิฟต์ขากรรไกรขนาด 8 เมตร
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/jlg_3246es/