JLG 3246ES/R

JLG
JLG 3246ES
JLG 3246ES
JLG 3246ES

รายละเอียด

Brand ยี่ห้อ JLG
รุ่น 3246ES/R
ระดับความสูงที่ทำงานได้ 11.68 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า 9.68m (Zone A 7.9m)
กระเช้ารับน้ำหนักได้ 317kg (Zone A 454Kg)
Platform Capacity – Extension กระเช้ารับน้ำหนักได้เมื่อยืดออก 120 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บกระเช้า 4.0 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกกระเช้า 0.8 km/h
Gradeability – stowed 25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน 0 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก 2.41 m
ล้อ (solid non-marking) 16 x 5 in
พลังงานที่ใช้ พลังงานที่ใช้ 24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 6 V, 220 Ah)
น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า 2,905kg/2,454kg
Options AGM maintenance-free batteries
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน
JLG 3246ES

คุณสมบัติ

 • ขนาดของกระเช้า 2.5 x 1.12 เมตร
 • ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้
 • ใช้ประตูบานพับกั้นทางขึ้น-ลง
 • ระยะยืดของกระเช้าออกไปด้านหน้า 127 เซนติเมตร
 • ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
 • ชุดควบคุม ความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
 • ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 v. ขนาดกาลัง 20 แอมป์
 • สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านท้ายของลิฟต์
 • 25 % การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
 • ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่
 • มีชุดสายไฟ 220 v. ขึ้นไปที่บนกระเช้า
 • มีจุดเกี่ยวคล้องสายอุปกรณ์เซฟตี้
 • มีตัวดึงลดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • มีสวิทซ์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
 • ระบบเบรคเป็นแบบฟรีดชั่นเบรค และอิเล็กทริคเบรค
 • ตัวปลดเบรคล้อไฟฟ้า
 • มีจุดให้โฟล์คลิฟท์ยก
 • ถาดใส่ชุดแบตเตอรี่เปิด-ปิด สะดวก
 • ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
 • ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
 • เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
 • สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
 • สัญญาณแตร
 • มิเตอร์วัดชั่วโมง

ขนาด/ขอบเขตการทำงาน

JLG 3246ES