ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ใช้บูมลิฟท์ทำงานกลางแจ้ง

Machine: Boom Lift 14m E450AJ
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Sep 2022
Purpose: ใช้บูมลิฟท์สำหรับทำงานกลางแจ้ง
Feedback: ช่วงเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ทำให้ลูกค้ายกเลิกงานไปบางส่วน
Comment: ในเดือนตุลาคมนี้มีสภาพอากาศที่ดีขึ้น คาดว่าลูกค้าจะมีแผนใช้งานรถกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางโทเคนจึงมีการลงทุนซื้อรถใหม่ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าที่คาดว่าจะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/