ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บริการอบรมการใช้รถ

Machine: ฺBoom Lift 14m (W.H. 16m) JLG E450AJ
Work Place: ราชบุรี
Date: Jul 2022
Purpose: บริการสอนเทรนการใช้รถให้ลูกค้าที่หน้างาน
Feedback: ตามความต้องการของลูกค้า บางท่านยังไม่มีประสบการณ์ในการบังคับรถกระเช้า ดังนั้นเมื่อมีการส่งมอบรถบูมลิฟท์ให้ลูกค้าแล้ว ทางลูกค้าต้องการฝึกอบรมการใช้รถที่หน้างาน โดยทางโทเคนสามารถอบรมสอนการใช้รถให้ลูกค้าได้ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น
Comment: จากภาพพนักงานตรงกลางภาพเป็นคนขับซึ่งเป็นผู้จัดส่งรถให้แก่ลูกค้า แต่มีความรู้และความสามารถในการบังคับรถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการดูแลรักษา โดยคนขับของเราสามารถอบรมให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยแนะนำวิธีการใช้งานและวิธีดูแลรถ เพราะหากใช้งานรถไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่นำไปสู่อุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังทำให้เครื่องเสียหายด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/