ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

บูมลิฟท์ 9 เมตร Z30/20N

Machine:Boom Lift Genie Z30/20N
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Jul 2022
Purpose:การหมุนและขนาดตัวรถของบูมลิฟท์ 9 เมตร Z30/20N
Feedback:หากหน้างานมีพื้นที่แคบและใช้งานที่ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ทางเราแนะนำบูมลิฟท์ 9 เมตร Genie Z30/20N เพราะขนาดตัวรถมีความกว้างเพียง 1.19 ม. โดยเมื่อเวลาหมุนตัวรถจะไม่ทำให้ตัวรถชนกับสิ่งของโดยรอบ
Comment:โดยปกติขนาดตัวรถของบูมลิฟท์จะมีขนาดใหญ่มาก และเมื่อมีการหมุนกระเช้าจะทำให้ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ในทางกลับกันขนาดตัวรถของ Z30 เป็นแบบทรงกระบอกทำให้ไม่ไปกระแทกกับสิ่งกีดขวาง และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแม้ใช้งานในที่แคบ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top