ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บูมลิฟท์ 9 เมตร Z30/20N

Machine: Boom Lift Genie Z30/20N
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jul 2022
Purpose: การหมุนและขนาดตัวรถของบูมลิฟท์ 9 เมตร Z30/20N
Feedback: หากหน้างานมีพื้นที่แคบและใช้งานที่ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ทางเราแนะนำบูมลิฟท์ 9 เมตร Genie Z30/20N เพราะขนาดตัวรถมีความกว้างเพียง 1.19 ม. โดยเมื่อเวลาหมุนตัวรถจะไม่ทำให้ตัวรถชนกับสิ่งของโดยรอบ
Comment: โดยปกติขนาดตัวรถของบูมลิฟท์จะมีขนาดใหญ่มาก และเมื่อมีการหมุนกระเช้าจะทำให้ใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ในทางกลับกันขนาดตัวรถของ Z30 เป็นแบบทรงกระบอกทำให้ไม่ไปกระแทกกับสิ่งกีดขวาง และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแม้ใช้งานในที่แคบ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/