ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้

Machine:Boom Lift Genie Z45/25J
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jul 2022
Purpose:ผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้
Feedback:การใช้งานรถกระเช้าบูมลิฟท์มักถูกมองว่าถูกใช้งานได้เฉพาะพนักงานผู้ชายเท่านั้น แต่ก็มีลูกค้าบางรายของโทเคนที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้
Comment:โดยวิธิการบังคับรถกระเช้าบูมลิฟท์นั้นไม่ยาก ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการบังคับ และต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top