ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้

Machine: Boom Lift Genie Z45/25J
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2022
Purpose: ผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้
Feedback: การใช้งานรถกระเช้าบูมลิฟท์มักถูกมองว่าถูกใช้งานได้เฉพาะพนักงานผู้ชายเท่านั้น แต่ก็มีลูกค้าบางรายของโทเคนที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถบังคับบูมลิฟท์ได้
Comment: โดยวิธิการบังคับรถกระเช้าบูมลิฟท์นั้นไม่ยาก ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการบังคับ และต้องคำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/