ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน

Machine:Skymaster Tadano AT220TG
Work Place:พระนครศรีอยุธยา
Date:Jun 2021
Purpose:ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน
Feedback:ในช่วงนี้รถกระเช้าที่ต้องทำงานความสูง 12-14 เมตรกำลังเป็นที่นิยมในตลาด เช่นงานซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หรือถนนสาธารณะ โทเคนจึงมีแผนที่จะเปิดตัวรถเพิ่มอีกในเร็วนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
Comment:โทเคนวางแผนที่จะเปิดตัวรถใหม่เพิ่มอีก 2 คัน ภายในปี2564 นี้ เป็น Skymaster 12m. (working height 14m.) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงนี้ที่รถกระเช้ากำลังเป็นที่รู้จัก และมีความต้องการใช้งานมากขึ้น
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at120tg/
Top