ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน

Machine: Skymaster Tadano AT220TG
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Jun 2021
Purpose: ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟในโรงงาน
Feedback: ในช่วงนี้รถกระเช้าที่ต้องทำงานความสูง 12-14 เมตรกำลังเป็นที่นิยมในตลาด เช่นงานซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน หรือถนนสาธารณะ โทเคนจึงมีแผนที่จะเปิดตัวรถเพิ่มอีกในเร็วนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
Comment: โทเคนวางแผนที่จะเปิดตัวรถใหม่เพิ่มอีก 2 คัน ภายในปี2564 นี้ เป็น Skymaster 12m. (working height 14m.) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงนี้ที่รถกระเช้ากำลังเป็นที่รู้จัก และมีความต้องการใช้งานมากขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at120tg/