TADANO AT121TGF/AT130TG

TADANO
TADANO AT-120TG

รายละเอียด

ยี่ห้อ TADANO
รุ่น AT121TGF/AT130TG
ตัวรถบรรทุก HINO XZU650R
ระดับความสูงของพื้นกระเช้า 11.9 m/13.0 m
ระดับความสูงที่ทำงานได้ 13.9 m/15.0 m
รัศมีการทำงานสุงสุด (รับน้ำหนัก 100กิโลกรัม) 9.8 m/11.53 m
กระเช้ารับน้ำหนักได้ 200 kg or 2 persons
วัสดุของกระเช้า Pipe made
ขนาดภายในกระเช้า (ความยาวxความกว้างxความลึก) 0.7 m x 1.0 m/1.2 m x 0.9 m
การหมุนของกระเช้า 208°(Left 104°Right 104°)/200°(Left 97°Right 103°)
ระยะบูม 3-section, 3.78m – 9.37m/5.06 m – 11.53 m
ความยาวของรถ 4,700mm/5,700 mm
ความกว้างของรถ 1,880 mm/1,880 mm
ความสูงรวมของรถ 3,300 mm/3,300 mm
น้ำหนักรวมของรถ 6,700 kg/6,600 kg
การยกระดับของบูม ‘-17.5°to 80° in 30 s/-16°to 80° in 30 s
การหมุนของบูม 1.0min/1.2 min (rpm)/360°continuous
ถังน้ำมันไฮโดรลิค 42L/63L
ความกว้างเมื่อกางขาช้างสุด Max = 1.88m/3.3m
โหมดแนวตั้ง/แนวนอน
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตัวจำกัดระยะการทำงานที่เกินกำหนดอัตโนมัติ
เร่งความเร็วอัตโนมัติ
เก็บบูมและกระเช้าอัตโนมัติ
ปุ่มฉุกเฉินและหยุดการทำงาน
ระบบตัดการทำงานเมื่อกางขาช้างไม่สมบูรณ์
ส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน
ไฟส่องทำงาน (บนกระเช้า)
แผ่นรองขาช้าง
ไฟสัญญาณเตือนของขาช้าง
กระเช้าไฟเบอร์ 〇/×
คำเตือน: อาจจะมีบางกรณีที่แตกต่างจากเครื่องจักรของโทเคน

ขนาด/ขอบเขตการทำงาน

PDF Tadano AT121TGF 2
TADANO AT-121TG
PDF Tadano AT130TG
Tadano AT130TG