ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา

Machine: Skymaster Tadano AT170TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jan 2021
Purpose: งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา
Feedback: จากปัญญาของโรค Coovid-19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจช่วงหลังปีมานี้ค่อนข้างเงียบ โทเคนได้รับมอบหมายให้ดูแลห้างร้านหลายแห่งในการเปลี่ยนป้ายของร้านค้า เนื่องจากพิษของCovid-19 ทำให้บางร้านต้องย้ายออกและมีบางร้านที่เข้ามาใช้พื้นที่แทน
Comment: ตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงนี้ ห้างมีการเลื่อนเวลาเปิดและปิดทำการให้เร็วขึ้น บางร้านต้องนำป้ายลงและให้ร้านใหม่เข้าใช้พื้นที่แทน และยังเป็นโอกาสในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆได้ ทั้งนี้โทเคนขอให้โรค Covid-19 ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว
URL: https://www.token-thailand.com/recentworks/%e7%9c%8b%e6%9d%bf%e5%b7%a5%e4%ba%8b/