ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา

Machine:Skymaster Tadano AT170TG
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Jan 2021
Purpose:งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา
Feedback:จากปัญหาของโรค Covid-19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจช่วงหลังปีใหม่มานี้ค่อนข้างเงียบ โทเคนได้รับมอบหมายให้ดูแลห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในการเปลี่ยนป้ายของร้านค้า เนื่องจากพิษของCovid-19 ทำให้บางร้านต้องย้ายออกและมีบางร้านที่เข้ามาใช้พื้นที่แทน
Comment:ตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงนี้ ห้างสรรพสินค้ามีการเลื่อนเวลาเปิดและปิดทำการให้เร็วขึ้น บางร้านต้องนำป้ายลงและให้ร้านใหม่เข้าใช้พื้นที่แทน และยังเป็นโอกาสในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆได้
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at170tg/