ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา

Machine: Skymaster Tadano AT170TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jan 2021
Purpose: งานเปลี่ยนป้ายโฆษณา
Feedback: จากปัญหาของโรค Covid-19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจช่วงหลังปีใหม่มานี้ค่อนข้างเงียบ โทเคนได้รับมอบหมายให้ดูแลห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในการเปลี่ยนป้ายของร้านค้า เนื่องจากพิษของCovid-19 ทำให้บางร้านต้องย้ายออกและมีบางร้านที่เข้ามาใช้พื้นที่แทน
Comment: ตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงนี้ ห้างสรรพสินค้ามีการเลื่อนเวลาเปิดและปิดทำการให้เร็วขึ้น บางร้านต้องนำป้ายลงและให้ร้านใหม่เข้าใช้พื้นที่แทน และยังเป็นโอกาสในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆได้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at170tg/